top of page

The Next Level

​CÁC DỊCH VỤ BỔ TRỢ KHÁC

​TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO NHÀ THIẾT KẾ

 MỤC TIÊU

1. Phát triển năng lực thiết kế sáng tạo của nhà thiết kế

2. Phát triển thương hiệu của nhà thiết kế

KẾT QUẢ

1. Bảng phân tích & kế hoạch nâng cao

2. Bảng kế hoạch định hướng phát triển tổng thể (không bao gồm chi tiết)

​ CỐ VẤN PHÁT TRIỂN PHONG CÁCH DÀNH CHO NHÀ THIẾT KẾ

 MỤC TIÊU

1. Phân tích khả năng, sở thích, phong cách của nhà thiết kế

2. Xây dựng định hướng phong cách của nhà thiết kế dựa trên kết quả phân tích

KẾT QUẢ

1. Bảng phân tích 

2. Bảng định hướng 

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SẢN XUẤT

 MỤC TIÊU

1. Xây dựng sơ đồ tổ chức, quy trình làm việc, mô tả chức năng nhiệm vụ, phân bậc lao động, bộ công cụ quản lý

2.  Setup văn phòng làm việc, trang thiết bị, công cụ sản xuất mẫu

3. Bộ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

4. Tuyển dụng & phỏng vấn nhân sự

5. Đào tạo nhân sự cao cấp; triển khai hệ thống quản lý

6. Nâng cao kiến thức & tay nghề của nhân sự

KẾT QUẢ

1. Hệ thống văn bản

2. Bảng tính chi phí; sơ đồ tổ chức; đối tác mua hàng

3. Văn bản

4. Văn bản đánh giá năng lực

5. Triển khai đào tạo trực tiếp

6. Triển khai đào tạo trực tiếp

CỐ VẤN CHUYÊN SÂU & GIÁM SÁT PHÁT TRIỂN

 MỤC TIÊU

KẾT QUẢ

1. Cố vấn & giám sát trong thời gian: 06 tháng

2. Cố vấn & giám sát trong thời gian: 12 tháng

Báo cáo chi tiết & kế hoạch phát triển

3. Cố vấn & giám sát trong thời gian: 24 tháng

Liên Hệ

Tìm hiểu kỹ hơn về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Cảm ơn tin nhắn của bạn!

bottom of page