top of page

Ngôn ngữ thiết kế thời trang: từ nguyên lý đến phương pháp ứng dụng

2 thg 4, 2024 - 24 thg 5, 2024

Giới thiệu về khoá học

Ngôn ngữ thiết kế thời trang bao gồm hơn 30 nguyên tắc thiết kế cơ bản được các nhà thiết kế sử dụng và giới mộ điệu thời trang nắm vững. Chúng được diễn đạt bằng phong cách thiết kế. Khoá học này sẽ trang bị cho cho học viên những phương pháp và nền tảng cơ bản để tạo ra các thiết kế thời trang từ hơn 30 nguyên tắc thiết kế này.

Tổng quan khoá học

  • Màu sắc - ngôn ngữ biểu đạt cảm xúc
  • Hình dạng - ngôn ngữ biểu hiện ba chiều được tạo ra từ hai chiều

  • Hình bóng: tác động tức thời và nhanh nhất đến người xem
  • Đường thẳng - Ngôn ngữ có trong mọi thiết kế

  • Đường cắt xéo vải: ngôn ngữ thiết kế giải cấu trúc đầu tiên

Học phí

16.000.000 ₫

Chia sẻ với bạn bè

bottom of page