top of page

1 thg 5, 2024 - 13 thg 6, 2024

Ngôn ngữ thiết kế thời trang:
từ nguyên lý đến phương pháp ứng dụng

Giới thiệu về khoá học

Ngôn ngữ thiết kế thời trang bao gồm hơn 30 ngôn ngữ thiết kế cơ bản được các nhà thiết kế sử dụng và giới mộ điệu thời trang nắm vững. Chúng được diễn đạt bằng phong cách thiết kế. Khoá học này sẽ trang bị cho cho học viên những phương pháp và nền tảng cơ bản để tạo ra các thiết kế thời trang từ hơn 30 ngôn ngữ thiết kế này.

 Tổng quan về khoá học
Buổi 1: 

Ngôn ngữ thiết kế thứ nhất: Ánh sáng - ngôn ngữ biểu đạt cảm xúc

Ngôn ngữ thiết kế thứ hai: Hình dạng - ngôn ngữ biểu hiện ba chiều được tạo ra từ hai chiều

Buổi 2: 

Ngôn ngữ thiết kế thứ ba: Hình bóng - Ngôn ngữ tác động tức thời và nhanh nhất đến người xem

Ngôn ngữ thiết kế thứ tư: Đường thẳng - Ngôn ngữ có trong mọi thiết kế

Buổi 3: 

Ngôn ngữ thiết kế thứ năm: Đường cắt xéo vải - Ngôn ngữ thiết kế giải cấu trúc đầu tiên

Ngôn ngữ thiết kế thứ sáu: Các đường ranh giới - Ngôn ngữ ngăn cách, phân chia & chuyển tiếp của thiết kế

Buổi 4: 

Ngôn ngữ thiết kế thứ bảy: Các phương pháp sản xuất thủ công & hiện đại - Nền tảng cho mọi ngôn ngữ thiết kế

Ngôn ngữ thiết kế thứ tám: Draping - Ngôn ngữ tạo hình nghệ thuật và thủ công trên Manoquin

Buổi 5: 

Ngôn ngữ thiết kế thứ chín: Volumes cấu trúc - Ngôn ngữ biểu tượng cho sáng tạo và giấc mơ của nhà thiết kế

Ngôn ngữ thiết kế thứ mười: Chức năng - Ngôn ngữ biểu hiện giá trị cơ bản của thiết kế

Buổi 6: 

Ngôn ngữ thiết kế thứ mười một: Giải cấu trúc - Ngôn ngữ thiết kế thú vị nhất của thời trang cuối thể kỷ 20

Ngôn ngữ thiết kế thứ mười hai: Mảng cắt âm - Ngôn ngữ đối lập của hình bóng trang phục

Buổi 7: 

Ngôn ngữ thiết kế thứ mười ba: Đối xứng tuyệt đối - Ngôn ngữ chủ chốt trong nguyên lý cân bằng

Ngôn ngữ thiết kế thứ mười bốn: Bất đối xứng - Ngôn ngữ biểu hiện của tự do và nguyên bản trong thiết kế trang phục

Buổi 8: 

Ngôn ngữ thiết kế thứ mười lăm: Trong suốt và mờ - Ngôn ngữ gợi cảm

Ngôn ngữ thiết kế thứ mười sáu: Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Buổi 9: 

Ngôn ngữ thiết kế thứ mười bảy: Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Ngôn ngữ thiết kế thứ mười tám: Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Buổi 10: 

Ngôn ngữ thiết kế thứ mười chín: Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Ngôn ngữ thiết kế thứ hai mươi: Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Buổi 11: 

Ngôn ngữ thiết kế thứ hai mươi mốt: Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Ngôn ngữ thiết kế thứ hai mươi hai: Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Buổi 12: 

Ngôn ngữ thiết kế thứ hai mươi ba: Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Ngôn ngữ thiết kế thứ hai mươi tư: Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Buổi 13: 

Ngôn ngữ thiết kế thứ hai mươi lăm: Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Ngôn ngữ thiết kế thứ hai mươi sáu: Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Buổi 14: 

Ngôn ngữ thiết kế thứ hai mươi bảy: Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Ngôn ngữ thiết kế thứ hai mươi tám: Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Buổi 15: 

Ngôn ngữ thiết kế thứ hai mươi chín: Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Ngôn ngữ thiết kế thứ ba mươi: Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Buổi 16: 

Tổng kết khoá học

Học phí

16.000.000 ₫

bottom of page