top of page

1 thg 5, 2024 - 13 thg 6, 2024

Nguyên lý thiết kế màu sắc trong thời trang

Giới thiệu về khoá học

Cung cấp cho học viên cái nhìn chính xác và đầy đủ về nguyên lý sử dụng mầu sắc và các yếu tố tác động xung quanh mầu sắc trên trang phục. Sau khoá học, học viên có thể ứng dụng ngay các kiến thức thu nhận được vào thiết kế thời trang từ đơn giản đến chuyên sâu cao cấp

 Tổng quan về khoá học
Buổi 1: 

​Các khái niệm cơ bản về màu sắc

Tỉ lệ màu sắc chia theo cặp

Buổi 2: 

Thực hành

Buổi 3: 

Hình dáng/hình bóng

Tỉ lệ cơ thể

Buổi 4: 

Thực hành

Buổi 5: 

Cân bằng màu

Điểm nhấn

Hài hoà

Nhịp điệu

Buổi 6: 

Thực hành

Buổi 7: 

Đường ranh giới màu

Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Buổi 8: 

Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Buổi 9: 

Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Buổi 10: 

Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Buổi 11: 

Tổng kết khoá học

Học phí

11.000.000 ₫

bottom of page