top of page

1 thg 5, 2024 - 13 thg 6, 2024

Quy trình sáng tạo và thiết kế
một bộ sưu tập thời trang chất lượng cao

Giới thiệu về khoá học

Khoá học cung cấp cho học viên một quy trình tiêu chuẩn từ nghiên cứu triển khai bộ sưu tập đến sản xuất tài liệu Marketing.

 Tổng quan về khoá học
Buổi 1: 

Tìm nguồn cảm hứng từ quan sát và lựa chọn ý tưởng thực thi

Xác định đối tượng thiết kế, tóm tắt và xây dựng chân dung đối tượng

Nghiên cứu thị trường, lựa chọn đối tượng nghiên cứu và triển khai phân tích thị trường

Phân tích cảm hứng nghiên cứu và phát triển ý tưởng, triển khai bảng moodboard

Buổi 2: 

Phân tích bảng Moodboard

Triển khai hướng nghiên cứu từ cách tiếp cận thương mại. Báo cáo xu hướng, triển lãm thương mại và hội chợ, báo cáo bán lẻ

Phân tích các Bộ sưu tập được trình diễn tại các tuần lễ thời trang, internet và các trang web

Buổi 3: 

Quá trình sáng tạo, phác thảo nhanh từ ý tưởng chuyển thành thiết kế

Phát triển thiết kế, khám phá các khả năng dựa trên bản phác thảo nhanh

Buổi 4: 

Lựa chọn các yếu tố thiết kế, nguyên lý thiết kế và thủ pháp nghệ thuật trong toàn bộ sưu tập

Triển khai phác thảo bộ sưu tập hoàn chỉnh

Buổi 5: 

Triển khai bản vẽ kỹ thuật sản xuất, bản vẽ tỉ lệ hoàn chỉnh 1:1

Triển khai bản vẽ đồ hoạ, nội dung thuyết trình kèm các hệ thống nghiên cứu hoàn chỉnh

Buổi 6: 

Kiểm tra nguyên liệu phù hợp thích hợp với thiết kế sau đó lên mẫu mộc - mẫu 1

Xem xét các cấu trúc phù hợp hơn, các lớp dựng và lớp lót, đảm bảo theo thiết kế hiện tại

Lựa chọn phương pháp trang trí bề mặt và các phụ kiện phù hợp bằng các bản mẫu thử kích nhỏ theo thiết kế

Buổi 7: 

Tiếp tục hoàn thành toàn bộ sưu tập bằng mẫu mộc và xem xét đánh giá toàn bộ sưu tập

Đánh giá tính cân bằng và hài hoà của tổng thể toàn bộ sưu tập cùng các yếu tố quan trọng khác

Thực hiện lên mẫu bằng nguyên liệu chính và tất cả các yếu tố phụ đã lựa chọn cũng như trang trí

Đánh giá đơn lẻ từng thiết kế và toàn bộ sưu tập

Buổi 8: 

Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Buổi 9: 

Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Buổi 10: 

Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Sẽ được giới thiệu tại khoá học

Buổi 11: 

Tổng kết khoá học

Học phí

11.000.000 ₫

bottom of page